Produktserie: Skuggsamling

OBSIDIAN YONI-ÄGG OCH KRISTALLIDOLTER
Shadow-kollektionen består av Black Obsidian-kristallerna, som är ett kraftfullt verktyg som används för klarhet, skuggarbete och djup traumafrigörelse.
Black Obsidian låter dig se de negativa mönstren i ditt liv så att de kan konfronteras och ändras till positiva vanor. Obsidians energi tränger djupt in i det undermedvetna för att hjälpa dig att lära dig om ditt Högre Jag.
Shadow-kollektionen är alltid ett kraftfullt verktyg att använda vid den här tiden när du behöver gå in i dig själv, reflektera, meditera och släppa taget om dålig energi och det som inte längre tjänar.